kontakt - V růžovém sadu

Přejít na obsah

V růžovém sadu, z.ú.

Komenského 702/4, 664 44 Ořechov u Brna  
IČO 266 05 601   
Číslo účtu: 185149142/0300 ČSOB   
http://www.vruzovemsadu.cz   
mob.:  +420 736 414 511    
email: vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz   
  
Ředitel dílny:
Bc. Vladimír Procházka
mob.:  +420 736 414 511
email: vladimir.prochazka@centrum.cz   

Ekonomka:
Ing. Květa Peštuková
mob.:  +420 604 644 056
email: vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz   

Asistenti:
Ing. Ondřej Gerbrich, Ph.D.
Bc. Kateřina Klášterecká
Aneta Kavlíková, Dis.
email: dilna@vruzovemsadu.cz

Správní rada
předseda správní rady: Mgr. Jan Hanák
člen správní rady: Radek Konečný
členka správní rady: Marie Bracková

Vznik organizace
Občanské sdružení V růžovém sadu bylo založeno a zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne 22.10.2002 pod č.j. VS/1-1/51519/02-R.
V září roku 2003 došlo k zahájení provozu dřevodílny s prvními uživateli. Zakladateli projektu byli Mgr. Leoš Huzlík, ředitel Speciální školy Ořechov (nyní Mateřská škola a Základní škola, Želešice) a Bc.Vladimír Procházka, předseda občanského sdružení.
Se dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, k 1.1.2014 se občanská sdružení stala spolkem a zároveň nový občanský zákoník stanovil tříleté přechodné období k možné tranformaci právní formy spolku.  
Předsednictvo spolku (občanského sdružení) V růžovém sadu rozhodlo dne 13.1.2016 o změně na „zapsaný ústav“ a Krajský soud v Brně zápisem do rejstříku ústavů (oddíl U, vložka 134) zaregistroval dne 5.2.2016 naši organizace pod názvem V růžovém sadu, z.ú.


Provozní doba sociálně terapeutické dílny:

v pracovní dny od 7:30  do 15:00 hod. (kromě 3 týdnů celozávodní dovolené během měsíců července a srpna)

Virtuální prohlídka naší dílny: http://orechov-vruzovemsadu.pano3d.cz/
Prodejna

v našem sídle (Komenského 4, Ořechov) máme také prodejnu, kde jsou naše výrobky vystaveny

provozní doba prodejny je v pracovní dny
od 8:00 do 15:30 hod.


V růžovém sadu, z.ú.
Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna

IČ: 26605601
č. bankovního účtu: 185 149 142 / 0300

e.mail: vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
tel.: +420 736 414 511
Návrat na obsah