Správná hračka - V růžovém sadu

Přejít na obsah
Lidé s handicapem mohou konkurovat běžným firmám

Jsou okamžiky v životě firmy, kdy si můžeme říci: dosáhli jsme jednoho z cílů, pro které jsme vznikli.
Pro dílnu V růžovém sadu je takovým okamžikem již druhé ocenění našich výrobků:


OSVĚDČENÍ SPRÁVNÁ HRAČKA - VYBRÁNO ODBORNÍKY

v roce 2011 jsme jej obdrželi pro stavebnici pod názvem „Dřevěná auta a vlaky s autodráhou a kolejištěm“

v roce 2014 převzali toto osvědčení za sadu aut a vlaků na pískoviště

v roce 2016
nám toto ocenění bylo uděleno za výrobek Mandelinka kolíčková


Tento certifikát uděluje jednou ročně vybraným výrobcům a dovozcům hraček Sdružení pro hračku a hru společně s Asociací předškolní výchovy – Česká republika.

Toto prestižní ocenění je cenné pro každého výrobce hraček. Pro nás má však tento certifikát cenu dvojnásobnou. Náš výrobek, na kterém se při výrobě podstatnou měrou podílejí pracovníci s mentálním handicapem (původně označeni „bez pracovní schopnosti“), uspěl mezi profesionálními výrobci hraček. Dokázali jsme, že v kvalitě našich výrobků jsme konkurenceschopní. Nemůžeme však ostatním výrobcům konkurovat v kvantitě a v produktivitě práce. Vždycky budeme organizací neziskovou, závislou na podpoře státní správy a dalších dobrodinců a dárců. Objem prostředků získaných z prodeje našich výrobků se pohybuje v řádu několika procent celkových nákladů organizace. Avšak sociální a morální dopad na naše pracovníky s postižením je obrovský.
V růžovém sadu, z.ú.
Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna

IČ: 26605601
č. bankovního účtu: 185 149 142 / 0300

e.mail: vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
tel.: +420 736 414 511
Návrat na obsah